Anna Bisther


Jag ville veta allt om havet. Av en slump simmade en val förbi… Det blev sju år med späckhuggarna i Norge, och en Fil lic-avhandling. Sedan de vita valarna i Arktis. Lite fina delfiner.

Så tog livet nya vändningar och jag började skriva och berätta för människor utanför forskarvärlden. Ett år på journalisthögskolan i Göteborg. Frilans sedan 2003.

0704 27 28 90

Skicka ett mail till mig