Göteborg: Sveriges största hamnstad av Anders Hilmersson (Tukan, 2015) är bland de tio nominerade böckerna till priset som Årets Göteborgsbok 2016. Urvalet utgjordes av drygt 100 titlar.

Priset kommer att delas ut under Göteborgsbokens dag på Riksarkivet Landsarkivet den 1 april.