På 1960-talet fanns det över 200 kranar innanför Älvsborgsbron i Göteborg. Hela älvrummet sjöd av liv och ljud. Här fanns fartyg från hela världen, de fraktade allt från importerade bananer till Volvobilar för export. Lastning och lossning krävde tungt kroppsarbete av stolta hamnarbetare. Men när Amerikabåtarna lade till, blev det fest och glamour.

Så hände något, hamnarna försvann en efter en, nya kom till men placerades utanför Älvsborgsbron. Här anländer idag världens största oljetankers och containerfartyg. Lasterna hanteras med världens största kranar. Verksamheten är ett under av effektiv logistik.

Anders Hilmerssons bok berättar historien om hamnarna, en viktigt del av den stolta sjöfartsstaden Göteborg. Men också om båtmännen, bogserbåtarna, lotsarna, kranförarna och allt annat som idag gör Sveriges största hamnstad till en modern hamn av världsklass.