Reportagebörsen erbjuder nu vildmarkskurser! Det trodde man kanske inte skulle hända. Men efter att Karin Fingal gett ut boken Det vilda Göteborg, som guidar till lokala äventyr och naturupplevelser för barnfamiljer, kommer nu nästa steg: Kurser för föräldrar som vill komma ut med sina barn i naturen. Till att börja med blir det två kurser i höst, i Folkuniversitetets regi:

Testa vildmarkslivet – barn och förälder

Vandring vid Lärjeån – barnvagnskurs